365 Beats. Obra Social San Juan de Dios

Experiences to think and take action

"Accomodating means that each person you find, will change your perception of what is accomodation"

Society
Silvia Granatoresponsable del servei jurídic de la Fundació Bayt al-Thaqafa

"Accomodating means that each person you find, will change your perception of what is accomodation"

Profile: 
people around
Questions to think about: 
  • Quins aspectes són clau per fer una bona acollida?
  • Quines creus que poden ser les demandes/necessitats del col·lectiu al qual es dirigeix aquesta fundació?
 
Summary: 

La Fundació Bayt al-Thaqafa treballa des de fa més de quaranta anys per acollir a persones nouvingudes, a fills d’immigrants o fins i tot a persones que han patit algun tipus de discriminació per motiu del seu origen. Amb aquest objectiu ofereixen assessorament jurídic i social, mediació comunitària, servei de traducció i interpretació, classes d’idiomes o cursos de formació en diversos àmbits. No obstant això, intenten oferir una atenció diferent a cada persona segons les seves necessitats particulars.