365 Beats. Obra Social San Juan de Dios

Experiences to think and take action

"We can choose between helping refugees or making them guilty"

Society
Silvia Granatoresponsable del servei jurídic de la Fundació Bayt al-Thaqafa

"We can choose between helping refugees or making them guilty"

Profile: 
people around
Questions to think about: 
  • En quines dificultats creus que es troben les persones immigrants o refugiades? 
  • Què creus que podries fer tu per millorar-la?
 
Summary: 

La Silvia Granato, responsable del Servei jurídic de la Fundació Bayt al-Thaqafa, ens interpel·la com a ciutadans de UE sobre  què podem fer al voltant de les persones refugiades, quines responsabilitats individuals tenim, com mantenir una actitud d'ajuda i aprenentatge i no caure en judicis fàcils o comportaments classistes.  Nosaltres som els que hem d'escollir quina actitud volem mantenir respecte aquesta realitat.